top of page
Logo ABH.jpg

ABOUT ABH/ ARTBASE HELGELAND 66°N 

 

ABH/ ArtBase Helgeland 66°N was founded in 2005 by Ina Otzko and Kari Elfstedt.

ABH is currently run by the artists Ina Otzko, Kari Elfstedt and Toril Bonsaksen. ABH is a non-profit artist initiative organizing and producing site-specific exhibitions and projects. ABH is promoting projects, which challenges boundaries and critical discussion concerning development of rural places and spaces in the north and how it may affect the local environment in a long-term perspective. ABH aspire cross boarder projects that explore new ways of active participation aiming to connect people, places and spaces for artistic, cultural and critical exchange and expansion beyond what is already known.

 

ArtBase Helgeland 66N ble den 10.10.2022 tildelt Alstahaug kommunes kulturpris 2021 for å ha nedlagt er særlig betydningsfullt arbeid for og innen kulturlivet i kommunen. Vi takker for anerkjennelsen av vårt arbeid!
 

 

Registered in The Brønnøysund Register Center and Frivillighetsregisteret in 2013 / Org. nr: 912535762

 

Email: post@artbase-helgeland.no

AiR: air@artbase-helgeland.no

 

Post:

Kirkåsveien 14

8803 Sandnessjøen

ABH is part of the High North AiR Network

(Norway, Sweden, Finland, Russia)

 

 

About Toril Bonsaksen

Toril Bonsaksen (f. 1973, Sandnessjøen) er metallkunstner med base i Sandnessjøen. Hun ble uteksaminert med MFA i metall og smykkekunst fra Kunsthøgskolen i Oslo, 2008 og fullførte et deltidsstudium i kuratorarbeid ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Avdeling Bø i 2017. Hennes arbeider er innkjøpt av blant annet Nasjonalmuseet og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum samt av en rekke kommunale institusjoner. Hun har utført flere offentlige kunstoppdrag av ulikt omfang og har de siste årene produsert større verk til ulike cruiseskip. Hovedmaterialet hennes er metall, ofte skrapmetall og gamle gjenstander. Hun jobber ved å sette kjente materialer og elementer sammen i en ny kontekst. Gamle objekter og materialer som bærer en historie får nytt liv og nye historier blir fortalt. Ofte handler disse historiene om naturens sårbarhet og fugler er utgangspunkt i flere av Toril Bonsaksens verk. Hun bruker trekkfuglenes uforutsigbare reiser for å illustrere historier som handler om identitet, fremmedgjøring og indre uro.

 

I 2019 mottok hun Scheiblers kunsthåndverkerprisen for sitt arbeid og i 2021 ble hun tildelt Statens 10-årige arbeidsstipend. Hun er regionleder for Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge.

 

Toril Bonsaksen (b. 1973, Sandnessjøen, NO) is a metalartist based in Sandnessjøen. She has an MFA in Jewellery, Sculpture and Metalart from The National Academy of Arts in Oslo, 2008. In 2017 she also finished a partime study in Curator work. Several of her artwork have been purchased by The National Museum of Decorative Arts and Design, private collectors and she has done several Public Art commisions. Her main material is Metal, often scrap Metal and found object. She works with topics by putting familiar materials and elements together in a new context. Old objects and materials that carry a story get new life and new stories are being told. 

 

www.torilbonsaksen.no

 

About Kari Elfstedt

Kari Elfstedt (f.1948 Gjøvik nå bosatt i Sandnessjøen) jobber innen mange kunstfelt. Hun har diplom fra Kunst- og håndverksskolen i Oslo og etterutdanning som kreativ kurator ved Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har lang erfaring som kostymedesigner for spillefilm, og fikk Norsk Filmpris Amanda for beste kostyme i filmen Landstrykerne 1990.Hun jobber som tekstilkunstner, kurator for utstillinger, er kunstkonsulent for KORO, Hun har hatt flere tillitsverv og var regionleder for Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge (2010-2014). Elfstedt har selv hatt flere oppdrag som kunstner og arbeider hovedsakelig nå med tekstiler inspirert av den japanske Shibori-tradisjonen. Hun er opptatt av samspillet mellom natur og mennesker og inviterer publikum til refleksjon. Arbeidene hennes finnes i samlingene til Nasjonalmuseet og Nordnorsk Kunstmuseum. Hun jobber også med scenografi og kostymer i samarbeide med Fyret Kulturverksteder, Barne- og ungdomsteater med base i Sandnessjøen.

Elfstedt is working in many fields of Arts. She has diploma from The High School of Arts and Crafts, Oslo and post education as a Creative Curator at The High School of Arts in Bergen. She has a long experience as a Costume designer for Feature films, and won the Norwegian Amanda Film Award for best costume in Landstrykerne. She works as a Textile Artist, has curated exhibitions, is an Art Consultant for KORO (the Norwegian Public Art commissioning body) Chair of Norwegian Arts and Crafts, Northern Norway 2010-2014. Elfstedt has produced several commissions herself as an artist and mainly works with large sculptured textiles inspired by the Japanese Shibori tradition. She also do stage design and costumes in collaboration with FYRET - stage productions for children and teenagers based in Sandnessjøen.

 

www.karielfstedt.com

 

 

About Ina Otzko

Ina Otzko (f. 1972, Sandnessjøen) er billedkunstner med base i Nord-Norge og Italia. Arbeidene hennes kretser rundt spørsmål om forbindelser, kommunikasjon og tilhørighet – synlig og usynlig. Gjennom en dyp lyttende tilnærming utforsker hun tid, rom og bevissthet. Hvordan vår individuelle og kollektive energiutveksling påvirker våre valg, bringer/skaper endringer i hvordan vi oppfatter og forholder oss til oss selv, andre, våre omgivelser og livet på jorden. Hvordan alt henger sammen. Hun jobber prosjektbasert og hennes kunstneriske produksjon manifesterer seg gjennom ulike medier, inkludert fotografi, video, lyd, tekst, performance og skulptur.

Ina Otzko jobber i tillegg som kurator, kunstrådgiver og konsulent for privat og offentlig sektor og er registrert i KOROs offentlige kunstregister. Et av prosjektene hennes er den godt mottatte boken, 100 norske fotografer, utgitt av Hatje Cantz, som ble lansert på Fotografie Forum Frankfurt og stilt ut på Den norske paviljongen Drømmen vi bærer på bokmessen i Frankfurt i oktober 2019. I 2018 var hun første mottaker av kunstprisen Twendeprisen for sitt kunstneriske arbeid og engasjement innen kunsten. Sertifisert Deep Listening®-lærer siden 2022 fra The Center for Deep Listening ved Rensselaer NY. 

 

Ina Otzko (b. 1972, Sandnessjøen) is a visual artist based in Northern Norway and Italy. Her work revolves around questions of connections, communication and belonging - visible and invisible. Through a deep listening approach she explores time, space and consciousness. How our individual and collective energy exchange affects our choices, bringing/creating changes in how we perceive and relate to ourselves, others, our surroundings and life on Earth. How everything is connected. She works project based and her artistic production manifests through various media including photography, video, sound, text, performance, sculpture.

Ina Otzko additionally works as an independent curator, art advisor and consultant for the private and public sector and is registered in KORO's public art register. One of her projects is the well received tome, 100 Norwegian Photographers, published by Hatje Cantz, which was launched at Fotografie Forum Frankfurt and exhibited at the Norwegian Pavilion The dream we carry at the Frankfurt Book fair in October 2019. In 2018 she was the first recipient of the Art Award Twendeprisen for her artistic achievements and engagement within the arts. Certified Deep Listening® Teacher since 2022 from The Center for Deep Listening at Rensselaer NY.

www.inaotzko.net

 

bottom of page