top of page

AiR Berlin

Location Berlin, ZKU / Zentrum für Kunst und Urbanistik

AiR Berlin

ABH/ ArtBase Helgeland 66°N inviterer gjennom prosjektet AIR Helgeland-Berlin kunstnere til å søke om 4 ukers opphold ved ZK/U Zentrum für Kunst und Urbanistik i Berlin. 

Kriterier for å kunne søke:

Profesjonelle kunstnere med medlemsskap i NNBK/NKNN og bosatt i Nord-Norge. Reisestøtte gis inntil Kr. 5000,- t/r Berlin, opphold ved ZK/U dekkes av prosjektet AIR Helgeland-Berlin. ZK/U tilbyr overnatting i eget rom med felles kjøkken og studio/atelier. Ved ankomst skal kunstnere presentere sitt kunstnerskap og/eller prosjekt intensjon for oppholdet hos at av ZK/U sine arrangement. Kunstnere skal dokumentere oppholdet for en senere samlet presentasjon av residency prosjektet AIR Helgeland-Berlin.

 

Søknaden skrives på engelsk og må inneholde:

 

  • Begrunnelse for oppholdet i Berlin

  • CV

  • Dokumentasjon av tidligere arbeider

 

 

Kunstnere blir valgt ut av en komite bestående av ArtBase Helgeland 66°N / Ina Otzko og Kari Elfstedt og NNKS / Torill Østby Haaland.

 

ABH/ ArtBase Helgeland 66 ° N er et kunstnersamarbeide mellom Ina Otzko og Kari Elfstedt. ABH organiserer og produserer stedsspesifikke utstillinger og prosjekter. ABH fremmer prosjekter som utfordrer grenser og inviterer til kritisk diskusjon om hvordan lokalmiljøet og samfunnet, regionalt og internasjonalt, påvirkes i et langsiktig perspektiv. ABH arbeider med prosjekter som utforsker nye metoder og aktiv deltakelse ved å koble mennesker, steder og områder for kulturell og kritisk utveksling og utfordre det som allerede er kjent.

 

 

Send søknad til air@artbase-helgeland.no

Artists

2013 

Vemund Thoe

Kristin Tårnes

 

2014

Grethe Winther-Svendsen

Vebjørg Hagene Thoe

(The Lofoten Ladies)

 

2015

Simon Daniel Tegnander

Emilija Skarnulyte

bottom of page