top of page

LAND ART / PARK KUNST

ABH/ ArtBase Helgeland har nylig inngått et samarbeid med Syv Søstre natur- og kulturpark (SSNK).

SSNK jobber for å øke bolyst og  verdiskaping sør i Alstahaug kommune gjennom å skjøtte og videreutvikle de særegne natur- og kulturressursene i dette landskapsområdet. Målet med samarbeidet er å styrke stedsidentiteten i landskapsområdet og skape mer oppmerksomhet rundt parkkonseptet i form av kunstneriske uttrykk. Lær mer om Syv Søstre natur- og kulturpark på deres hjemmeside: http://www.syvsostrepark.no

Søvik fra Vettfjellet. Foto: Annette Bär

Panorama blikk Offersøy. Foto: Annette Bär

bottom of page